fbpx

Dezinfekcija i Dezinsekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mera i postupaka koje se poduzimaju da bi se razni predmeti ili prostori očistili od štetnih, zaraznih mikroorganizama.

Dezinfekcija može biti mehanička (ventilacija, filtriranje ), hemijska (primenom hemijskih sredstava) i fizička (temperatura, isušivanje, zračenje). Hemijska metoda kao najčešće korišćena, predstavlja smanjivanje broja ili potpuno uništavanje mikroorganizama na infestiranim predmetima, površinama ili prostorima. Sprovodi se prskanjem, orošavanjem ili zamagljivanjem. Dezinfekciju treba redovno sprovoditi u:

 • Javnim ustanovama (gde boravi veći broj ljudi)
 • Zdravstvenim ustanovama
 • Objektima za pripremu, preradu i skladištenje hrane (pekare, poslastičarnice, restorani, kafići, supermarketi, kuhinje)
 • Hotelima

U zavisnosti od stepena zaraze i vrste mikroorganizma koriste se različite metode. Sredstva za suzbijanje mikroorganizama su bezbedna za ljude i životinje, stabilna pri različitim pH vrednostima, nisu korozivne, nemaju rezidualno delovanje, bez ukusa i mirisa su.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koje se preduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacija insekata. Insekti pored toga što izazivaju ogromne materijalne štete, mogu da budu vektori brojnih zaraznih bolesti i da izazivaju alergijske reakcije. Metode suzbijanja insekata koje primenjujemo su prašenje (primena biocinih prašiva), prskanje (upotreba suspenzija ili biocidnih emulzija) i zamagljivanje. Insekte suzbijamo u svim vrstama objekata:

 • Stambeni i poslovni prostori (objekti)
 • Silosi
 • Mlinovi
 • Proizvodni pogoni (fabrike)
 • Skladišta, magacini, hangari
 • Ugostiteljski objekti
 • Sportski objekti
 • Državne ustanove
 • Obrazovne ustanove

Štetočine sa kojima najčešće imate problem su (mravi, bubašvabe, bubarusi, komarci, muve, krpelji, stenice). Prilikom svoje ishrane i kretanja mogu da kontaminiraju robu i predmete svuda u našoj okolini. Osim ekonomskih šteta, ove štetočine je neprijatno videti.

Naša strategija suzbijanja insekata se sastoji od prevencije i kurativnih postupaka.

 • Preventivne mere obuhvataju sprečavanje pojave insekata, održavanje higijene i onemugućavanje fizičkog pristupa insektima u objektu (zapušavanje rupa, pukotina, cevi, odvoda)
 • Kurativne mere obuhvataju postupke koje sprovodimo tek kad se pojavi problem. Dezinsekciju obavljamo biocidnim proizvodima, koji ne štete ljudima i njihovoj okolini a ujedno su veooma efikasni u suzbijanju štetočina.