Poljski miš – Apodemus spp.

Poljski miš – Apodemus spp.

Postoje tri vrste poljskih miševa Apodemus sylvaticus (šumski miš), Apodemus agrarius (prugasti miš), Apodemus flavicolis (žutogrli miš). Svi poljski miševi su međusobno slični sa manjim razlikama. Javljaju se uglavnom na obradivim površinama. Krupniji su od domaćeg miša, težine do 30 g. Zavlače se u objekte, omnivorni su i skloni su prenamnoženju.