Pseći krpelj – Ixodes Ricinus

Pseći krpelj – Ixodes Ricinus

Parazitira na stoci, divljači pticama, gušterima i na ljudima. Sita ženka položi 100-1000 jaja na površinu zemlje. Iz tih jaja se izlegu heksapodne larve. Obično se hrane krvlju sitnih životinja i to 3-6 dana. Kada se nahrane otkače se i otpadnu sa domaćina. Posle 1 meseca završe preobražaj i javljaju se nimfe. Nimfa se hrani na svom domaćinu 1 nedelju i ona se potom otkači sa domaćina. Negde posle 2 meseca kada se završi nimfalni stadijum pojavljuju se mužjaci i ženke. Oni se zajedno kače na domaćina i tu se pare, mužjak posle gubi značaj a ženka nastavlja da se hrani. Otpada i na zemlji polaže jaja. Ovaj ciklus razvića može trajati 6 meseci do 4 godine. Prenose viruse i mnoge bolesti za čoveka (encefalitis – gubi se razum ili život), alergijska reakcija na mestu uboda.