Smuk – Elaphe longissima

Smuk – Elaphe longissima

Nije otrovan. Smuk je dug preko 1,5 m do 2 m. Boja tela je jednolična, sivkastosmeđa bez jasnih šara. Stanište joj zauzima su uglavnom livade i šumski proplanci, belogorične šume. Često boravi na drveću.