Buba prus – Blattella germanica

Buba prus – Blattella germanica

Ova bubašvaba u narodu je poznatija kao buba prus, znatno manjih je dimenzija od crne bubašvabe. Dostiže veličinu 10 – 15 mm. Svetlosmeđe boje sa dve tamne uzdužne pruge na vratnom štitu. Buba prus je omnivorna, kao i sve bubašvabe. Vrlo često se viđa po domovima, pekarama, skladištima hrane, pa čak hotlima i bolnicama. Suzbijanje se vrši primenom insekticida, pri čemu treba voditi rčuna da ne dodje u kontaakt sa hranom.