Crna bubašvaba – Blatta orientalis

Crna bubašvaba – Blatta orientalis

Crna bubašvaba je duga 20 – 25 mm, tamnosmeđe do crne boje. Tek ispiljena larva je bledožute boje, dobija tamniju pigmentaciju i aktivnost uglavnom ispoljava u večernjim časovima. Jedna ženka tokom života, koji traje 1-3 godine, položi oko 50 ooteka. Crna bubašvaba je moguć prenosilac raznih patogenihh bakterija.