Crni mrav- Lasius niger

Crni mrav- Lasius niger

Postoji više vrsta crnih mrava koji naseljavaju naše krajeve. Najčešća vrsta je baštenski crni mrav (Lasius niger). Društva crnih mrava su formirana u kolonije koje mogu brojati i do 40.000 jedinki. Gnedzda grade ispod panjeva, trulog drveća, kamenja, u temeljima kuća itd.

Mravinje društvo se sastoji od kraljice, mužijaka (koji se razvijiaju samo pred period svadbenog leta) i radnika. Svadbeni let se najčešće dešava tokom toplih letnjih dana. U tome periodu iz gnezda izlaze krilati mladi mužijaci i buduće kraljice i parenje se odvija u letu. Nakon smirivanja svadbenog leta, budućim kraljicama otpadaju krila i one traže pogodno mesto za razvoj nove kolonije. Mužijaci uginjavaju par dana nakon parenja. Ovo se često registruje kao pojava letećih mrava i može izgledati veoma drastično, jer u kratkom periodu veliki broj mrava napušta gnezdo i to može izazvati paniku kod ljudi ukoliko se ova pojava desi (mada veoma retko)  unutrar kuće ili stana. To nije posebna vrsta mrava, već se radi o crnim mravima koji tokom perioda parenja (svadbenog leta) imaju krila, kada su u narodu poznati kao „krilati mravi“.

Crni mravi se hrane slatkim sokovima, biljaka, biljnih vaši ali i drugim namirnicama poput voća, meda, šećera. U baštama nanose štetu jer prenose biljne vaši sa obolelih na zdrave biljke kako bi se biljne vaši razmnožile, nakon čega mravi koriste njihove slakte ekskremente u ishrani. U potrazi za hranom i novim mestima za gnežđenje mravi mogu ući u kuće i stanove. U stanove se često unose sa novim cvećem, jer se njihova gnezda često mogu naći u saksijama sa zemljom.