Žuti mrav – Monomorium pharaonis

Žuti mrav – Monomorium pharaonis

Osnovna karakteristika žutih kao i ostalih vrsta mrava je u tome što žive u kolonijama. Svaka kolonija se sastoji od tri različite forme mrava od kojih svaka obavlja posebne poslove, a među njima postoje i spoljne razlike naročito u veličini tela. Radnici su najbrojnija forma u koloniji žutih mrava, veličine 1,5-2 mm. 

Boja im varira od žute do crvene. Nemaju krila, a usni aparat im je dobro razvijen i služi za odgrizanje parčadi hrane i odbranu kolonije. Ženke ili kraljice su duge 4 mm imaju i krila, koja im otpadaju odmah posle ,,svadbenog,, leta i pronalaženja pogodnog mesta za stvaranje nove kolonije.

Žuti mrav voli tople i vlažne sredine u kojima ima velike oscilacije u temperaturi tokom cele godine. Pošto u našem klimatskom područiju ne nalazi takve uslove u prirodi žuti mravi naseljavju samo stambene zgrade, kao i druge u kojima postoji je centralno grejanje tokom zime, a tokodje ima i hranu. Žutih mrava je i ranije bilo u našoj zemlji, ali je do njihovog naglog širenja došlo usled izgradnje sve većeg broja stambenih zgrada ili čitavih naselja sa centralnim grejanjem. U stambenim zgradama mravi radnici se najčešće primećuju u kuhinjama, ostavama i kupatilima. Do ovih prostorija pronalaze razne puteve kroz zidove i pod. Dovoljne su i najmanje pukotine i šupljine da bi mravi normalno mogli da se kreću. Putevi njihovog kretanja su najčešće duž električnih, vodovodnih i kanalizacionih instalacija i cevi za centralno grejanje, mogu se pojaviti ispod prekidača za struju, pored izvoda kablova struje za aparate u domaćinstvu, pored slavina za vodu itd. U traganju za hranom dospevaju svuda. Uvlače se u fijoke stolova i ormara, ulaze u viseće police, ulaze čak i u frižidere. Vrlo često se mogu naći i u ormarima za veš. Razmnožavaju se na taj način što oplođene ženke slažu jaja u staroj koloniji ili pak tarži pogodno mesto u istoj ili drugoj zgradi za formiranje nove kolonije. Razviće mrava se odvija veoma brzo. Ceo ciklus razvića jedne generacije mrava od polaganja jaja do pojave odraslih mrava na temperaturi 27°C traje svega 30 dana.  Mravi koriste raznovrsnu hranu. Najradije napadaju šećer, džem, med, kolače, torte, suhomesnate proizvode, hleb i slično. U nedostatku hrane skupljaju se na uginulim bubašvabama na prljavom vešu, te tako mogu preneti zarazne bolesti.