Duvanov trips – Thrips tabaci

Duvanov trips – Thrips tabaci

Kosmopolitska polifagna vrsta. Ženke poseduju srpoliku legalicu, dok su mužjaci retki vrlo i beskrilni. Duvanov trips ima više generacija godišnje, prezimljva uglavnom imago u površinskom sloju zemljišta. U našoj zemlji najveće štete pravi na duvanu. Najosetljivije sorte su one visokokvalitetne. Tripsi svojom ishranom remete normalan odnos nikotina, ugljenih hidrata i eteričnih ulja. Utvrđeno je da se ishranom tripsa u listu duvana smanjuje količina ugljenih hidrata, a povećava količina nikotina.