Mali brašnar – Tribolium castaneum

Mali brašnar – Tribolium castaneum

Mali brašnar ima izduženo i spljošteno telo crvenkastosmeđe do crne boje, dužine 3-4mm. Dužina životnog ciklusa varira u zavisnosti od temperature, vlage i drugih uslova. Tokom godina najčešće ima veći broj generacija. U napadnutim namirnicama mogu se naći svi razvojni stadijumi. Odrasli insekti i larve se hrane različitim životnim namirnicama, brašnom, proizvodima od brašna, suvim voćem i povrćem, zatim mogu ošteti herbarijume, insekatske zbirke, a javljaju se i kao sekundarne štetočine na zrnastim proizvodima koji su prethodno oštećeni mehanički ili od drugih primarnih štetočina.