Poskok – Vipera ammodytes

Poskok – Vipera ammodytes

Otrovan. Uglavnom između 60-70 cm, može dostići 100 cm. Ženke su veće od mužjaka. Mužjaci su uglavnom svetlosivi do pepeljasti sa jasno izraženom tamnom cik-cak šarom duž tela, dok je obojenost ženki uglavnom braonkasto smeđa do narandžasta sa tamnom braon i ne tako kontrasntnom obojenom šarom duž tela. Jasna kakrakteristika koja izdvaja poskoka od drugih zmija koje žive na teritoriji Srbije, je jasno izražen rog na vrhu njuške. Rog je izraslina kože i vezivnog tkiva i do sada nije utvrđeno da poseduje neku ulogu. Poskoci iz hibernacije izlaze obično u martu, prvo mužjaci a zatim i ženke. U zavisnosti od godine ponovo u hibernaciju odlaze početkom jeseni. Hrane se uglavnom sitnim sisarima, pticama i gmizavcima. U Srbiji se može sresti južno od Save i Dunava.