Komarci (Culicidae)

Komarci (Culicidae)

Komarci su veoma značajna familija, pogotovo zbog prenošenja mikroorganizama, izazivača brojnih bolesti među kojima su malarija i žuta groznica. Do...

Stršljen

Stršljen

Stršljeni su najveći predstavnici porodice osa koji žive u regionu Srednje Evrope. Matica je dugačka do 35 mm, radilice 18-25...

Osa

Osa

Insekti iz roda Vespula, kod nas se najčešće sreću Nemačka osa (Vespula germanica) i obična osa (Vespula vulgaris). Sem neznatnih...

  • 1
  • 2